420_51-1.jpg
扫码领礼包
公众号二维码102-96.jpg

扫码领取游戏礼包

双生幻想 >> 公告 >> 【公告】《双生幻想》ios合服维护2022年6月16日

【公告】《双生幻想》ios合服维护2022年6月16日

发布日期:2022-06-14 作者:小橘

尊敬的探长:
游戏将于6月16日对ios的部分区服进行合服维护。届时参与合服的区服将无法登录游戏,请各位探长耐心等待合服结束。
合服时间:2022年6月16日15:00-17:00
 
合服基本规则:
1、被合服务器的当前活动将立即结束,合服后按目标服务器进行中活动为准;
2、受影响的服务器玩家,将按活动进行情况进行补偿,具体方案请留意邮箱。
 
ios合服        区服1        区服2        区服3
第1组        15001        15013        15030
第2组        15078        15092        15105
第3组        15118        15135        15183
第4组        15184        15196        15220
第5组        15222        15224        
第6组        15225        15226        15227
第7组        15236        15257        15264
第8组        15268        15273        15290
第9组        15277        15280        15294
第10组        15298        15312        15318
第11组        15319        15321        15322
第12组        15323        15324        15327
第13组        15337        15339        15344
第14组        15347        15348        15352
第15组        15351        15355        15357
第16组        15361        15369        15370
第17组        15374        15377        15380
第18组        15385        15387        
第19组        15390        15393        15394
第20组        15397        15401        15405
第21组        15407        15410        15411
第22组        15412        15413        15414
第23组        15415        15416        15417
第24组        15419        15420        15421
第25组        15422        15423        15424
第26组        15425        15426        15427
第27组        15428        15429        15430
第28组        15431        15432        15433
第29组        15434        15435        15436
第30组        15437        15439        15440
第31组        15438        15441        15442
第32组        15443        15450        15466
第33组        15444        15446        15449
第34组        15445        15447        15448
第35组        15451        15452        15453
第36组        15454        15455        15456
第37组        15458        15459        15460
第38组        15461        15462        15463
第39组        15464        15465        15467
第40组        15468        15469        15470
第41组        15471        15472        15473
第42组        15474        15475        15476
第43组        15477        15478        15479
第44组        15480        15483        15457
第45组        15481        15482        15484
第46组        15485        15486        15487
第47组        15488        15489        15490
第48组        15492        15493        15494
第49组        15495        15496        15497
第50组        15498        15499        15500
第51组        15501        15502        15503
第52组        15504        15505        15506
第53组        15507        15508        15509
第54组        15510        15511        15512
第55组        15513        15514        15515
第56组        15516        15517        15518
第57组        15519        15520        15521
第58组        15528        15530        15531
第59组        15532        15533        15534
 
给您带来的不便希望谅解,感谢您对游戏的支持