420_51-1.jpg
扫码领礼包
公众号二维码102-96.jpg

扫码领取游戏礼包

双生幻想 >> 攻略 >> 【攻略】探员属性介绍

【攻略】探员属性介绍

发布日期:2021-03-11 作者:

双生幻想-魔法大陆探员档案:

探员属性.png

                                 【气血】:探员当前生命值

                                 【物攻/法攻】:物理/魔法攻击造成的基础伤害

                                 【物防/法防】:减少所受物理/魔法伤害的能力

                                 【速度】:增加普通攻击和技能释放的速度

                                 【其他高级属性】:

高级属性.png

 

欢迎关注我们~

游戏下载地址双生幻想-魔法大陆

官方论坛双生幻想吧

9377微信公众号:

9377手游公众号二维码.jpg